Valószínűségszámítás és sztochasztikus folyamatok


Első félév

Vizsgakérdések 

 

 1. A valószínűségszámítás alapfogalmai, várható érték, eloszlás stb. fogalma és legfontosabb elemi tulajdonságok.
 2. Transzformált valószínűségi változók eloszlása. letöltés
 3. Speciális eloszlások és paramétereik meghatározása.
 4. Az összeg, hányados és a szorzat eloszlása, a statisztika eloszlásai, t,F stb. letöltés nyomtatható
 5. A karakterisztikus és a momentumgeneráló függvény és elemi alkalmazásaik. letöltés
 6. Speciális eloszlások karakterisztikus és momentumgeneráló függvényei.
 7. Egy és többdimenziós normális eloszlás.
 8. Centrális határeloszlás tétele letöltés
 9. Gamma-béta aritmetika és a Poisson-folyamatok elemi tulajdonságai.  letöltés
 10. Maximum likelihood becslés. letöltés letöltés nyomtatható

Második félév

Vizsgakérdések 

 1. Sztochasztikus folyamatok alapfogalmai
 2. Poisson és Wiener-folyamatok
 3. Feltételes várható érték, martingálok, a megállási opciókról szóló tétel
 4. Kvadratikus variáció, kvadratikus keresztvariáció
 5. Sztochasztikus integrálás, sztochasztikus integrálok és martingálok
 6. Ito-formula
 7. Ito-formula alkalmazásai, Black-Scholes-féle differenciálegyenlet
 8. Girszanov-formula és az ekvivalens mértékcsere  letöltés
 9. Összetett eloszlások kiszámolása, a CreditRisk+ modell  letöltés letöltés
 10. Markov láncok és Markov-folyamatok letöltés