Fejezetek a matematikából: Valószínűségszámítás II. negyedév

 

Feltételes sűrűségfüggvény kiszámolása

Feltételes várható érték, regressziós függvény kiszámolása

Lévy-folyamatok, Lévy-féle számláló folyamatok

Poisson-folyamat és az exponenciális eloszlás kapcsolata, az ugrások közötti idő eloszlása

Poisson-folyamat és a gamma eloszlás, az ugrásokig eltelt idő eloszlása

Poisson-folyamat és a Poisson eloszlás, adott időtartam alatt bekövetkezett ugrások száma

A gamma eloszlás várható értéke és szórása

Kevert eloszlások, kevert eloszlások generáló és karakterisztikus függvénye

Poisson eloszlás keverése exponenciális eloszlással, a geometriai eloszlás

Poisson eloszlás keverése gamma eloszlással, a negatív binomiális eloszlás

Szorzat deriválására vonatkozó Leibnitz-formula

Panjer-rekurzió

Markov-láncok elemi tulajdonságai