Markov-láncok

Diszkrét állapottér és a Markov-láncok definíciója

Reguláris és ergodikus sztochasztikus mátrixok

Pozitív valószínűséget tartalmazó határeloszlás létezése reguláris folyamatok esetén

Nagy számok törvénye Markov-láncok esetén

Határérték és határeloszlás létezése megszámlálható állapottér esetén

Pozitív sajátvektor létezése ergodikus mátrix esetén

Erlang-model Lásd LásdLásd Numerikus problémák Letöltés

Elnyelő és tranziens állapotok

Elnyelő Markov-láncok fundamentális mátrixa

Várható élettartam elnyelő Markov-láncok esetén

Az egyes elnyelő állapotokba kerülés valószínűsége

Átlagos elérési idő ergodikus Markov-láncok esetén

Átlagos visszatérési idő ergodikus Markov-láncok esetén

Ergodikus Markov-láncok fundamentális mátrixa

Ehrenfest-modell Lásd Letöltés

Exponenciális eloszlás paraméterének becslése cenzorált adatok esetén

Folytonos időhorizonton értelmezett Markov-láncok infinitezimális generátorának becslése

A Markov-tulajdonság teszteléseLetöltés

 
vegesmarkov.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:57 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki